top of page

Board Members

AT_edited.jpg

Anil Thomas

BT.jpg

Betty Thomas

joel.jpg

Joel Fernandes

KP.jpg

Kokila Patel

PD.jpg

Prajna Devadiga

MT.jpg

Mary Thomas

Chief Advisory Council

AG.jpg

Alok Gupta

JB.jpg

Jaysinh Babla

SM.jpg

Sandra Moraes

GR.jpg

Gopalakrishnan


Raman

Sushma.jpg

Sushma Sharma

Leadership Council

SC.jpg

Susan Cutinha

Vijay.jpg

Vijay Pawar

BK.jpg

Buland Khan

PV.jpg

Pratik Vaidya

AA.jpg

Aarti Asrani

AG_edited.jpg

Dr. Amit Gandhi

JR.jpg

Jaya Ramakrishnan

binoy.jpg

Binoy Varghese

bottom of page